Urzhum

Urzhum zemstvo stamps

Showing all 4 results