Urzhum

Urzhum zemstvo stamps

Showing all 6 results