Ostrogozhsk

Ostrogozhsk zemstvo stamps.

Showing all 3 results