Glazov

Glazov zemstvo stamps

Glazov uyezd (Vyatka Guberniya/Province) stamp issuing period: 1868–1913. Mail delivered free of charge during 1878–1887 period.

Showing all 6 results