1976 Vereshchagino #8Bv City Exhibition w/ regular postmark

$50.00

Only 1 left in stock

1976 Vereshchagino #8Bv City Exhibition w/ regular postmark, gold overprint

Print run: 30.

Category:
SKU: SL-Vereshchagino 8Bv sp