1975 Zaporozhye #5B Regional Exhibition

$5.00

In stock

1975 Zaporozhye #5B Regional Exhibition.

Print run: 6700

Category:
SKU: SL-Zaporozhye 5B