1975 Vinnitsa #12 150th Anniv. of Mozhaysky Birthday Philatelic Exhibition. To Germany

$7.00

Only 1 left in stock

1975 Vinnitsa #12 150th Anniv. of Mozhaysky Birthday Philatelic Exhibition. On cover from Vinnitsa to Germany