1975 Vinnitsa #12 150th Anniv. of Mozhaysky Birthday Philatelic Exhibition

$5.00

Only 1 left in stock

1975 Vinnitsa #12 150th Anniv. of Mozhaysky Birthday Philatelic Exhibition

Issued on: 1975.

Print run: 15000