1975 Vinnitsa #13 150th Anniv. of Mozhaysky Birthday Philatelic Exhibition

$5.00

In stock

1975 Vinnitsa #13 150th Anniv. of Mozhaysky Birthday Philatelic Exhibition

Issued on: 1975.

Print run: 15000