1975 Novorossiysk #1 30th Anniv. of Victory Philatelic Exhibition

$6.00

Only 1 left in stock

1975 Novorossiysk #1 30th Anniv. of Victory Philatelic Exhibition

Issued on: 1975.

Print run: 4000.

Category:
Tag:
SKU: SL-Novorossiysk -1