1975 Kuybyshev #2B. 15th Anniversary of local philatelic society

$4.00

Only 1 left in stock

1975 Kuybyshev #2B. 15th Anniversary of local philatelic society.

Print run: 10000

Category:
SKU: SL-Kuybyshev 2B