1975 Khabarovsk #12 Philatelic Exhibition w/ regular postmark

$40.00

Only 1 left in stock

1975 Khabarovsk #12 Philatelic Exhibition w/ regular postmark

Print run: 300

Category:
SKU: SL-Khabarovsk 12-rp