1974 Gorky #1 Philatelic Exhibition

$6.00

In stock

1974 Gorky. Philatelic Exhibition.

Issued on: 1974.
Print run: 35000.

Category:
Tags: ,
SKU: SL-Gorkiy-1