1917 Nizhniy Novgorod to Riga

$35.00

In stock

13.08.1917 Nizhniy Novgorod to Riga Registered Cover. Pair of 10 kop. stamps.

Categories: ,
Tags: ,
SKU: 1917-8-13-n-novgorod-riga