1913 Nerchinsk to Hamburg

$95.00

In stock

20.1.1913 Nerchinsk, Zabaykalsky Oblast (Transbaikal region) to Hamburg, Germany. 1 kop. + 3 kop preprinted Romanov stamp. Advertising letter. “Kolobovnikov and family” firm.

Categories: ,
Tags: ,
SKU: 1913-1-20-nerchinsk-hamburg